Klinik Psikolog Kimdir

Arama / Filtreleme
Klinik Psikolog Kimdir
Klinik Psikolog Kimdir

 

Ülkemizde “psikolog” ünvanı, YÖK tarafından kabul edilen bir yüksek öğrenim kurumunda, dört yılık psikoloji lisans eğitimini tamamlamış olan kişilere verilir. Bu ünvanı ancak psikoloji diploması olan kişiler kullanabilir. Klinik psikolog, nesnel ve yansıtmalı ölçüm araçları, gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak psikolojik değerlendirme ile uluslararası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan ve Sağlık Bakanlığı’nın da uygun bulduğu durumlarda psikoterapi uygulamaları yapar. Hastalık durumlarında ise ancak ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak psikoterapi uygulamalarını gerçekleştirir.


Klinik Psikoloji, Psikolojinin çok özel bir ek eğitim ve uzmanlaşma gerektiren bir alt alanıdır. Ülkemizde Klinik psikolog olmak için, Sağlık Bakanlığının 6225 SAYILI TORBA YASA çerçevesindeki ek madde gereğince (MADDE 9- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna EK MADDE 13- a) psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı veya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansına ilaveten klinik psikoloji doktorası yapmak gereklidir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, ancak bu nitelikte bir eğitim almış bir kişi bu ünvanı taşıyabilir.
 

Uzman Klinik Psikolog Mine Sütcü

Gelin Birlikte Çözelim..

Randevu Talepleriniz İçin

Şimdi Başvuru Yapın
Uzman Klinik Psikolog Mine Sütcü

Gelin Birlikte Çözelim..

Fevzi Çakmak Mah. 1. Yay Sk. No:1 Kat: 6/ 65 Ertuğrul Plus Plaza/ UŞAK

Pazartesi-Cuma :

11:00-19:00

Cumartesi-Pazar :

Kapalı

Randevu Başvurusu